Firemní úkolování, task management

TaskPool je vhodný a může být jednoduše přizpůsoben pro řízení požadavků ve všech oblastech, kde se vyskytují dvě nebo více stran, mezi kterými existuje vztah zadavatel – řešitel, a kde zadavatel formuluje požadavky či úkoly na servisní nebo jiné služby a předává je řešiteli (dodavateli služby) k vyřízení. Pozice dodavatele v sobě zahrnuje dvě základní role - Servisní manažer a Řešitel.

Taskpool - firemní úkolování

TaskPool je moderní webový systém zefektivňující průběh procesů v takových aplikačních oblastech společnosti, kde je primární řízení požadavků - Task management. Systém lze tedy výhodně využít i uvnitř organizace (v rámci intranetu), kde jedna organizační součást (dodavatel) poskytuje nějaký typ služeb jiné organizační součásti nebo celému zbytku organizace (zadavatel). Díky unikátní koncepci více poolů lze jednu instalaci TaskPool využít pro řízení různých firemních procesů.

Firemní úkolování

Žádost o soukromé DEMO

Aegon
COOP
ČSOB Pojišťovna
Hilton
Joyce
LEONI
KLEIN
UK
Petitpress
Saneca
Cemex
ÚJV ŘEŽ
Versino
ZZSJCK
CENTRA
DHL

Kontaktní informace

Adresa

ComArr, spol. s r. o.
Tolarova 291, 533 51 Pardubice
+420 466 889 111

Obchod

Pavel Heřman
obchod@taskpool.cz
+420 724 040 343

Podpora

Helpdesk
podpora@taskpool.cz
+420 607 100 739