Dynamická pole

Unikátní možností je možnost definovat pro každou oblast své proměnné hodnoty, které poté slouží k lepší identifikaci požadavku. Díky dynamickým polím jsou hodnoty ukládané do databáze TaskPoolu k jednotlivým taskům volně definovatelné. Nejčastější výskyt dynamických polí je na formuláři pro zadání/úpravu tasku. Můžeme se s nimi však setkat také např. na uživatelském profilu apod. Název pole může být libovolný, je vždy uveden před daným polem.

Typy dynamických polí

Selectbox Asi nejvyužívanější typ dynamické pole. Jedná se o výběrové pole (rozeviratelný seznam), které může mít libovolný počet možností a je z nich možné vybrat právě jednu. Názvy hodnot se definují ve vše dostupných jazycích.
Radiobutton Jedná se o výběrové pole, které se svou podstatou shoduje s polem typu Selectbox, liší se pouze vzhledem.
Checkbox Zaškrtávací pole, jehož povolené hodnoty jsou "zapnuto" či "vypnuto" (například pro zjištění, zda se jedná o záruční servis)
Textarea Textová oblast, např: okno pro zadávání popisu či komentáře k tasku.
Textfield Textové pole vypadá jako většina ostatních polí v TaskPoolu a akceptuje libovolné textové hodnoty. Maximální počet znaků, který lze do pole zadat, určuje administrátor pro každé pole zvlášť.
Date, Time a DateTime Jak již název napovídá, v těchto polích lze uchovávat hodnoty data, času, resp. hodnoty data i času zároveň. Na ty pak lze použít rozšířené možnosti třídění, např. ve filtrech můžeme vyhledávat určité časové úseky. Na tyto hodnoty lze uplatnit standardní aritmetické operátory (<, >, =).
Counter Tento typ reprezentuje čítač. Hodnota vložená do tohoto pole při úpravě tasku původní hodnotu nenahrazuje, ale přičítá. Pokud tedy do pole typu Counter s hodnotou 20 napíšeme při úpravě tasku hodnotu 5, po uložení bude v poli hodnota 25. Jednotlivé změny pole jsou zapsány v historii tasku.
Number Pole typu Number je podobné poli Textfield s tím rozdílem, že uchovává pouze číselnou hodnotu. TaskPool hlídá vstupní hodnoty pole a jiné než číselné nepovolí.
Multi Selectbox Dynamické pole Multi Selectbox pracuje podobně jako klasický Selectbox, ale umožňuje vybrat několik možností najednou.
SQL Selectbox Tento typ dynamického pole významným způsobem rozšiřuje využitelnost systému TaskPool. Lze s ním vyčítat data umístěná v externí databázi, která je udržována v jiném systému. Typickým využitím je načítání seznamu zákazníků (z externí CRM aplikace) či zařízení.

Žádost o soukromé DEMO

Aegon
COOP
ČSOB Pojišťovna
Hilton
Joyce
LEONI
KLEIN
UK
Petitpress
Saneca
Cemex
ÚJV ŘEŽ
Versino
ZZSJCK
CENTRA
DHL

Kontaktní informace

Adresa

ComArr, spol. s r. o.
Tolarova 291, 533 51 Pardubice
+420 466 889 111

Obchod

Pavel Heřman
obchod@taskpool.cz
+420 724 040 343

Podpora

Helpdesk
podpora@taskpool.cz
+420 607 100 739